تماس با ما

۰۹۱۰۳۱۵۷۱۴۵ (نیکبخت)

۰۹۲۲۴۶۹۵۹۷۹ (نیکبخت)

ساعت کار : شنبه تا پنجشنبه ۹ الی ۱۴ – ۱۷ الی ۲۱


      

https://telegram.me/seonovin_ir


seonovin.ir@hotmail.com


سامانه پیامکی انتقاد و پیشنهاد : 

۵۰۰۰۲۳۵۷۹۸


تلفن رسیدگی به شکایات : ۳۴۲۰۱۵۱۳ – ۰۳۱ و ۰۹۳۹۵۳۰۴۶۱۶

( لطفا جهت مشاوره و ثبت سفارش با تلفن های رسیدگی به شکایات تماس نگیرید)